Menu
19 / 11 / 2019 - 02:17 am
A Site By Your Side
A+ A A-

kyrion 5

Βαρβάρα Ρούσσου∗

Ξεκινώντας την εισήγησή µου διευκρινίζω ότι οι όροι αντρική-γυναικεία που χρησιµοποιούνται δεν υπονοούν και δεν αναπαράγουν διχοτοµήσεις που προκύπτουν από την ηγεµονική εννοιολόγηση ή την ουσιοκρατική θεώρηση και τη θεωρούµενη φυσική κατηγορία «γυναίκα».

Η κατηγορία «γυναίκα» εξάλλου δεν αποδίδει ως όρος αναλυτικά αυτό που µπορεί να είναι µια γυναίκα αφού το φύλο συγκροτείται σε συσχετισµό µε άλλες λογοθετικά συγκροτηµένες ταυτότητες.[1] Ο όρος γυναικεία ποίηση αναφέρεται εδώ απλώς για να δηλώσει την ποίηση που γράφεται από γυναίκες χωρίς περαιτέρω συνδηλώσεις.
Στόχος της ανακοίνωσής µου είναι να παρουσιάσω ορισµένες από τις πολλές ασυνέχειες που χαρακτηρίζουν την µακρά παράδοση της ποίησης που γράφεται από γυναίκες στη διάρκεια σχεδόν ενός αιώνα, από το 1840 έως το 1930 και να θέσω ερευνητικά ερωτήµατα σχετικά µε αυτές, χαρτογραφώντας έτσι την ποίηση των γυναικών του 19ου αι. αποσιωπηµένη µέχρι πρόσφατα. Δηλώνοντας την ουσία των ασυνεχειών αυτών υπόρρητα τίθενται και τα ερωτήµατα για την κατασκευή τους. Και περαιτέρω πλανάται στην έρευνα αυτή το ερώτηµα της ιστορικής συγκρότησης του υποκειµένου και της αναπαράστασής του.

kyrion 6

Η πρώτη ασυνέχεια συνίσταται στο συσχετισµό του λογοτεχνικού είδους µε τη γυναικεία φύση. Το ερώτηµα της κριτικής είναι: «Εάν και αφού οι γυναίκες γράφουν, ποιο είδος τους αρµόζει και σε ποιο είναι καλύτερες;». Ο Ξενόπουλος αναφέρει ότι οι γυναίκες είναι πιο επιτυχηµένες διηγηµατογράφοι: «...η διηγηµατογραφία υπήρξε το στάδιον εν ω αείποτε διεκρίθη...».[2]
Η Παρρέν από την άλλη δικαιολογώντας την έναρξη µιας σειράς µεταφρασµένων µελετηµάτων για την ποίηση στην Εφηµερίδα των Κυριών σηµειώνει: «Αρχόµεθα των κριτικών τούτων µελετών µας από τους ποιητάς, διότι η γυνή ως εκ της φύσεώς της, ως εκ της ευφανταστοτέρας διανοίας της, ως εκ της µάλλον ευαισθήτου ψυχής της αρέσκεται µάλλον εις ανάγνωσιν ποιητών ή πεζογράφων.[3]
Ο Παλαµάς επίσης οµολογεί το ιδανικό του: «...το όνειρον της ιδεώδους γυναικός, ήτις αντί του ιστού της Πηνελόπης χειρίζεται την λύραν της Σαπφούς».[4] Η ασυνέχεια που προκύπτει από τέτοιες παρατηρήσεις συνίσταται στην εµφυλοποίηση των λογοτεχνικών ειδών. Τα έµφυλα χαρακτηριστικά των ατόµων, ως προϊόντα της κανονιστικής λειτουργίας της γλώσσας, υποτίθεται ότι αναπαριστούν το αληθές και φυσικό (άρα απαράβατο για την κατηγορία «γυναίκες»). Από τον κριτικό λόγο όµως µετατρέπονται σε υφολογικά χαρακτηριστικά, διαποτίζοντας την γραφή και επηρεάζοντας την πρόσληψη της λογοτεχνίας των γυναικών.[5]
Βέβαια, το ερώτηµα µιας τέτοιας ασυνέχειας παραµένει ο, ή καλύτερα, οι τρόποι που καθιερώνουν την εµφυλοποίηση των ειδών και οι διαφυγές που οι γυναίκες δηµιουργοί σταδιακά οργανώνουν για να ανατρέψουν τέτοιες απόψεις.

Μια ακόµη ασυνέχεια στην ποίηση των γυναικών εντοπίζεται στη θεµατική, τη ρητορική τους, τις τροπικότητές τους, τα κειµενικά είδη και τον τρόπο που τα χειρίζονται (σε ποιες περιστάσεις, για ποιο σκοπό κλπ). Οι ποιήτριες ακολουθούν την κυρίαρχη ροµαντική παράδοση ποιητών όπως ο Παράσχος, ο Παπαρρηγόπουλος, ο Ζαλοκώστας κ.ά. Καθώς οι πρόγονοί τους είναι άντρες, εκείνες εµφανίζονται ως παθητικοί δέκτες µιας παράδοσης κι όχι ως δηµιουργοί, ως συµµετέχοντες στη δηµιουργία της παράδοσης, ως ενεργά υποκείµενα.
Επίσης, αν και η ποίηση (και µάλιστα η ροµαντική) ως έκφραση βαθύτερων συναισθηµάτων αποτελεί προνοµιακό πεδίο της «αφήγησης» του εαυτού, οι γυναίκες επαναλαµβάνουν την ηγεµονική αναπαράστασή τους και σπάνια προβάλλουν εξώφθαλµα τις θέσεις και τα αιτήµατά τους στην ποίησή τους, όπως συνέβη π.χ. µε την Οικονοµίδου. Ενδέχεται να διακρίνονται τοποθετήσεις περί φύλων και υπόρρητη δυσαρέσκεια ή τα ποιήµατα των γυναικών να διαλέγονται µε ποιήµατα αντρών, είτε µε όχηµα τα είδη είτε µε ιδιαίτερες κειµενικές στρατηγικές, αλλά δεν παράγουν ρητά και ευθαρσώς αντιρρητική ποίηση στον ηγεµονικό λόγο. Χρησιµοποιούν τη λογοτεχνία ως δηµόσια έκφραση που αποδεικνύει ότι διαθέτουν τις ίδιες δηµιουργικές ικανότητες µε τους άντρες αν και οι ίδιες δεν έχουν θέσει τους όρους αυτής της έκφρασης. Πολλές όµως από αυτές διαθέτουν πολύπλευρο έργο και σε µη ποιητικά/λογοτεχνικά τους δηµοσιεύµατα, τα οποία σηµειωτέον οφείλουµε να συνεξετάσουµε µε το ποιητικό τους έργο, εκφέρουν σαφή και καίριο λόγο του φύλου τους και δηλώνουν τις φεµινιστικές τους θέσεις.[6]
Επιπλέον, πολλές από τις ποιήτριες ασκώντας το επάγγελµα της δασκάλας, ως φορείς υψηλών αξιών, µετατρέπονται σε φορείς δράσης, κατακτούν θέση στη δηµόσια σφαίρα, καταξιώνονται και αποκτούν δηµόσιο λόγο.

kyrion 7

Το κοινό στο οποίο απευθύνονται ή επιδιώκουν να ή θεωρούν ότι απευθύνονται οι ποιήτριες παράγει ένα ερώτηµα που ταυτόχρονα αποτελεί µια επιπλέον ασυνέχεια: αν ληφθεί υπόψη ότι στη δεκαετία του 1870 το 93% και το 1910 το 83% των γυναικών ήταν αναλφάβητες,[7] το γυναικείο αναγνωστικό κοινό είναι ολιγάριθµο και περιορισµένο κοινωνικά στην αστική τάξη. Εποµένως, οι γυναίκες γράφουν για να διαβαστούν από αντρικό κοινό και για να αποτελέσουν τη φωνή του 3% του φύλου τους. Η διαπίστωση αυτή θεωρώ ότι καθιστά τη γραφή τους πράξη ιδιαίτερα τολµηρή που, µεταξύ άλλων, παρέχει στις αναγνώστριες την αίσθηση της συµµετοχής σε έναν κοινό µε τους άντρες πεδίο, την ανάγνωση και συνεπώς την παιδεία.

Η κύρια ασυνέχεια, εδραιωµένη στη συνείδηση των αναγνωστών, αλλά και πολλών φιλολόγων, είναι το θεωρούµενο χάσµα από τη Σαπφώ, και µερικές λιγότερο προβεβληµένες ποιήτριες της αρχαιότητας, έως την Μυρτιώτισσα, τη Μελισσάνθη και κυρίως την Πολυδούρη. Αναπαράγεται έτσι µια πραγµατική ρήξη που εγγράφεται ως κενό στο συνεχές της ιστορίας της λογοτεχνίας. Όµως, όπως τέθηκε από τη Σοφία Ντενίση, το κενό στη λογοτεχνική παραγωγή των γυναικών µεταξύ 1780-1880 (θα επέκτεινα το χρονικό όριο έως το 1910 αφού µετά το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ού αι. η παρουσία γυναικών στην ποίηση αυξάνεται θεαµατικά καλύπτοντας το «κενό») αποτελεί όντως κενό, δηλαδή απουσία ή πρόκειται για άγνοια;[8] Λειτουργεί δηλαδή το «επιχείρηµα εκ τη σιωπής»; (ό,τι παραβλέπει ο επίσηµος λόγος ίσως έχει κάτι να πει το οποίο υποκρύπτεται).

kyrion 1

Η συστηµατική έρευνα των τελευταίων ετών απέδειξε ότι το θεωρούµενο χάσµα εντέλει αποτελεί µια συνέχεια που µε τη σειρά της παράγει νέα ερωτήµατα και ενέχει νέες ασυνέχειες. Οι παλαιότερες και κυρίως οι πρόσφατες µελέτες της Σ. Ντενίση ανέδειξαν την ενεργή παρουσία λογοτέχνιδων και βέβαια ποιητριών που µαρτυρείται ήδη από το 1840 –ενδεχοµένως υπήρχε και παλαιότερα ποίηση που έγραφαν γυναίκες αλλά δεν υπάρχουν δηµοσιευµένα δείγµατα, οπότε θεωρείται ανύπαρκτη- και συνεχίζει αύξουσα έως τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. Οι εργασίες αυτές αφορούν τα έτη 1840-80 (µε επίκεντρο κυρίως την πεζογραφία και τα περί γυναικών κείµενα) και 1900-1940 (µε καταγραφικό χαρακτήρα).[9]

Όπως διαφαίνεται και πάλι δηµιουργείται µια ασυνέχεια, ένα τυφλό σηµείο στις κρίσιµες δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι.. Η πολύτιµη εργασία της Ειρήνης Ριζάκη παρέχει τις βάσεις τόσο για τον 19ο αι. όσο και για την εικοσαετία 1880-1900. Δίνοντας τρία παραδείγµατα οψίτυπων (κατ’ ουσίαν µεταθανάτιων εκδόσεων) τα δύο αφορούν ποιήτριες αλλά, όπως σηµειώνεται και στον τίτλο, η Ριζάκη κάνει λόγο γενικά για τη «γυναικεία λογιοσύνη».[10]
Σε γενικές γραµµές, στην περίοδο αυτή, συγκριτικά µε την πεζογραφία (διηγήµατα και µυθιστορήµατα) η ποίηση παραµένει, σε µεγάλο βαθµό, στην αφάνεια όχι τόσο ως ποσοτική καταγραφή αλλά ως ποιοτική θεώρηση, δηλαδή συστηµατική µελέτη των ίδιων των κειµένων.[11]

kyrion 2
Το έργο των ποιητριών αποτιµάται συνολικά αρνητικά και κατατάσσεται στην ελάσσονα λογοτεχνική παραγωγή. Σε αυτές τις δεκαετίες όµως, 1880 και εξής, κυρίως µε την παρουσία της Εφηµερίδος των Κυριών και τη συνεργασία του εντύπου µε γνωστές ποιήτριες, πυκνώνουν οι δηµοσιεύσεις γυναικών, ενώ ακολουθούν ποιήµατα και σε άλλα περιοδικά και βέβαια οι αυτοτελείς εκδόσεις. Η δεκαετία του 1860 αποτελεί την αρχή των αλλαγών και τη σταδιακή είσοδο των ποιητριών στα έντυπα. Η άνθιση της πενταετίας 1870-1875 µε περίπου 70 δηµοσιεύσεις ποιηµάτων γυναικών παρουσιάζει αναλογία µε τις πενταετίες 1885-90 και 1890-95 µε 65 και 115 ποιήµατα αντίστοιχα.

kyrion 3
Η πύκνωση δηµοσιευµένης ποίησης γυναικών σε περιοδικά µη γυναικεία και µάλιστα καταξιωµένα στο κοινό, όπως Ο Νουµάς, η Ηγησώ και αργότερα η Νέα Εστία, σηµαίνει την αλλαγή τόσο στην στάση των εκδοτών όσο και των ίδιων των γυναικών που επιζητούν δυναµικά πλέον την αποδοχή και την ισότητα στο λογοτεχνικό πεδίο. Το επάγγελµα της δασκάλας, στο οποίο προαναφέρθηκα, από το 1870 και κυρίως από το 1880 έως το τέλος του αιώνα παρέχει αυξηµένες δυνατότητες βιοπορισµού αλλά και δηµόσιου λόγου (π.χ. ποιήµατα, διηγήµατα για παιδιά, παιδαγωγικά κείµενα κάθε είδους κ. ά.). Η τελευταία δεκαετία µάλιστα του 19ου αι. φαίνεται καθοριστική καθώς δεν µεταβάλλονται µόνο οι όροι παρουσίας των γυναικών στο δηµόσιο χώρο µε ποικίλους τρόπους (φροντίδα για την εκπαίδευση, φιλανθρωπία και βοήθεια στους εθνικούς αγώνες, λογοτεχνία και παιδαγωγική) αλλά και τα λογοτεχνικά δεδοµένα.
Το τέλος του ροµαντισµού και της συναισθηµατικής υπερβολής του µαζί µε τη σταδιακή καθιέρωση της δηµοτικής, τα νέα γυναικεία ποιητικά ιδανικά της γενιάς του 1880 (όχι ετοιµοθάνατες παρθένες αλλά ερωτικές γυναίκες) και το συµβολισµό θα δώσουν και πάλι στις ποιήτριες τη δυνατότητα να εκφραστούν µε µια νέα ρητορική της ευαισθησίας και του έρωτα, όπως την επιζητεί η κριτική αλλά και την επιδιώκουν οι ίδιες. Θεωρώ ενδεικτικό για τη στροφή στα γυναικεία ποιητικά πρότυπα το άρθρο της Κ. Παρρέν στην Εφηµερίδα των Κυριών το 1895 αφιερωµένο στην ποιήτρια Φωτεινή Οικονοµίδου η οποία είχε πεθάνει ήδη από το 1883.[12]
Στο εύλογο ερώτηµα για ποιο λόγο τότε αυτή η αναφορά, η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στην αντίληψη τόσο µιας γυναικείας ποιητικής παράδοσης, όπως θα δούµε παρακάτω, αλλά και στην νέα εποχή για τις γυναίκες που αντιτίθεται στα πεισιθάνατα ροµαντικά θρηνολογήµατα. Η Παρρέν, αν και επαινεί την ποιήτρια και αναγνωρίζει στο πρόσωπό της µια άξια και τολµηρή γυναίκα που δηµιούργησε αψηφώντας τις ισχυρές αντιθέσεις της ανδροκρατούµενης κοινωνίας, εντούτοις θεωρεί ότι ανήκει σε µια άλλη, παρωχηµένη εποχή και κάνει λόγο για τις καταστροφικές συνέπειες του ροµαντισµού στις γυναίκες. Μια νέα εποχή και η «Νέα Γυνή» µαζί της έχουν αναδυθεί.

kyrion 4
Εποµένως, όπως το παράδειγµα αυτό καταδεικνύει, το διάστηµα 1880-1900 είναι εκ των ων ουκ άνευ προκειµένου να καλυφθεί µια ακόµα ασυνέχεια και να απαντηθούν ερωτήµατα που ανέκυψαν από την παρουσία ποιητριών σε όλο το δεύτερο µισό του 19ου αι.: ποια ήταν τα κοινωνικά δίκτυα και πώς λειτούργησαν για τη δηµόσια δραστηριοποίηση των ποιητριών; Συγκροτήθηκε, έστω στοιχειωδώς, από τις ίδιες τις ποιήτριες ή άλλα πρόσωπα, µια άτυπη ή τυπική γραµµική πορεία της ποίησης που έγραψαν οι γυναίκες; Όσο κι αν λειτουργεί παράλληλα µε το διαχωρισµό των φύλων που έχει εγκαθιδρύσει η πατριαρχία, οι λογοτέχνιδες προωθούν τη συγκρότηση µιας διακριτής παράδοσης, δηλαδή τη διακριτή ιστορία τους;

Μια απόπειρα καταγραφής ποιητριών γίνεται το 1936, µε το γραµµατολογικό έργο του Δηµ. Λαµπίκη Ελληνίδες ποιήτριες. Από την ιστορία της φιλολογικής γενεάς µας. Το βιβλίο δεν είναι παρά ανθολόγηση χωρίς έρευνα και χωρίς επιστηµονικά κριτήρια, µε ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία για ποιήτριες που είναι ενεργές από τις αρχές του αιώνα και εξής, οπότε συντηρείται το ερευνητικό σκοτάδι για τον 19ο αι. Ωστόσο ο Λαµπίκης, αν και στερείται επιστηµονικής βάσης, φέρνει στο φως και άγνωστα ονόµατα ποιητριών (ό,τι συνήθως ονοµάζουµε ελάσσονες), γεγονός που αποδεικνύει, στις αρχές του 20ού αι., την έντονη πλέον δραστηριοποίηση των γυναικών στην ποίηση. Η γνωστότερη απόπειρα να στοιχειοθετηθεί ένα είδος χάρτη της ποίησης των γυναικών, και µάλιστα από µια λογοτέχνιδα, αποτελεί η όψιµη εργασία της Αθηνάς Ταρσούλη το 1951 που καλύπτει σχεδόν έναν αιώνα, όπως υποδεικνύει ο τίτλος Ελληνίδες ποιήτριες 1857-1940. Πρόκειται για το πρώτο εγχείρηµα χαρτογράφησης ενός άγνωστου τόπου: του 19ου αιώνα. Μεσούντος του 20ού αι. ονόµατα όπως της Χρυσοβέργη, της Οικονοµίδου, της Σαµαρτζίδου γίνονται γνωστά και µε βιογραφικά στοιχεία και συνδυάζονται µε νεώτερες ποιήτριες των πρώτων δεκαετιών του 20ού αι..

kyrion 8Βέβαια, η Ταρσούλη δεν χρησιµοποιεί αυστηρά φιλολογικά κριτήρια, δεν διερωτάται για κενά, σιωπές και αποκλεισµούς, επιχειρεί µια αξιολόγηση της ποίησης αυτής αλλά όχι συστηµατικά, οπότε αναπαράγει λάθη και παραµένει περιγραφική, αλλά το βιβλίο της αποτελεί το µόνο σηµείο αναφοράς για τον 19ο αι. Επιπλέον, δεν αναζητά συγγένειες ή αντιθέσεις, ρήξεις ή συνέχειες µεταξύ των ποιητριών αλλά η γραµµική τοποθέτησή τους στο χρόνο και η τριµερής-χρονική διαίρεση του βιβλίου υποδηλώνει την αντίληψη της γραµµικής συνέχειας µιας παράδοσης.

Η επίσηµη λοιπόν γραµµατολογία δεν αποδίδει τη συνέχεια που η έρευνα αποκάλυψε για τη γυναικεία λογοτεχνική παραγωγή. Προκύπτει το ερώτηµα: υπάρχει η συνείδηση αυτής της συνέχειας στην γυναικεία ποιητική παράδοση ως αίσθηση των ίδιων των ποιητριών; Αν ναι σε ποιο βαθµό οι νεώτερες ποιήτριες γνωρίζουν την παράδοση αυτή και πώς τοποθετούνται έναντί της; Το ερώτηµα τίθεται εντονότερο στον 19ο αι.: οι ποιήτριες Μαρίκα Πίππιζα και Μαρίκα Φιλιππίδου –µε συνεχή παρουσία στα περιοδικά η πρώτη 1888-1914 και η δεύτερη 1894-1912 (και µετά ένα οκταετές κενό εµφανίζεται ακόµη και το 1920 µε µια δηµοσίευση) και µάλιστα γράφοντας σε δηµοτική γλώσσα και ξεφεύγοντας από τη ροµαντική θρηνολογία- έχουν γνώση της συνέχειας που συνιστούν στην γραµµική πορεία όπου προηγούνται ή και συνυπάρχουν, η Αντωνούσα Καµπουράκη (µε αυτοτελείς εκδόσεις από το 1840), η Σαπφώ Λεοντιάς (µε παρουσία από το 1850 έως περίπου το 1900), η Ευφρ. Σαµαρτζίδου (δηµοσιεύει µεταξύ 1845-1875) και φυσικά η Φωτεινή Οικονοµίδου; Τι απέγιναν εντέλει ποιήτριες που ακροβατούν µεταξύ των δύο αιώνων όπως η Πίππιζα και η Φιλιππίδου και πόσο τις έχουν διαβάσει εκείνες που έπονται χρονικά, η Αιµιλία Κούρτελη-Δάφνη, η Ελένη Λάµαρη (εµφανίζονται το 1901), ή η Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάµου (δηµοσιεύει το 1907) ή και η Πολυδούρη και η Μυρτιώτισσα;

kyrion 9

Καθώς το βάρος µετατοπίζεται στην έννοια της λογοτεχνικής/ποιητικής παράδοσης, υπεισέρχεται το ζήτηµα του προσδιορισµού του κανόνα και της αποδοχής σε αυτόν -µε ερωτηµατικό ως προς τη µοναδικότητά του-, όπου βέβαια και πάλι δεν θα αποφευχθεί η αναφορά στη βαρύνουσα σηµασία του φύλου. Οι ποιήτριες αδυνατούν αλλά και δεν τολµούν/επιδιώκουν, λόγω αρνητικών συνθηκών πρόσληψης του έργου τους, στον 19ο αι., να συναγωνιστούν τους ποιητές και µάλιστα τους «µείζονες» των οποίων την ποίηση ακολουθούν. Η γυναικεία ποίηση κρίνεται ως περιθωριακή και κατώτερη. Κυρίως άντρες, αλλά και γυναίκες κριτικοί, αποτιµούν µε έµφυλα κριτήρια (ευαισθησία, χάρη, τρυφερότητα, ελαφρότητα, συναίσθηµα) την ποίηση που γράφουν οι γυναίκες.[13]

Από το τέλος του 19ου αι. έως και τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού, αλληλοσυγκρουόµενες απόψεις παράγουν µια σειρά ασυνέχειες. Αν και η κριτική δυσανασχετεί µε τα µέτρια ποιητικά έργα (π.χ. ο Παλαµάς αναζητά µια µεγάλη ποιήτρια σαν την Σαπφώ)[14] και θεωρεί ως ελαφρά αισθηµατολογία τις περισσότερες ποιητικές συλλογές, ωστόσο τονίζεται από πολλούς κριτικούς η αναγκαιότητα παρουσίας των γυναικών στη λογοτεχνία. Οι όροι αποτίµησης της ποίησης και της πεζογραφίας δεν είναι οι ίδιοι. Οι γυναίκες πεζογράφοι οφείλουν να προσεγγίζουν περισσότερο το πρότυπο της πεζογραφίας των αντρών. Στην ποίηση ο λυρισµός και η βιωµατικότητα προσλαµβάνονται ως µελοδραµατισµός, και συχνά επιφανειακή αισθηµατολογία, και λειτουργούν περιοριστικά για τη γυναικεία ποιητική γραφή, αποκλείοντάς την σε ένα ιδιαίτερο πεδίο όπου «δεν πρόκειται για σοβαρή λογοτεχνία».[15]

Η ευαισθησία των γυναικών, νοούµενη ως διαφορετικής υφής από την αντρική, και η χαριτωµένη αφέλεια του ύφους, προσιδιάζουν στη φύση της γυναίκας και εντέλει ο κριτικός λόγος καταλήγει να εδράζεται σε φυσικοποιηµένες αντιλήψεις περί φύλων. Αν και η κριτική σταδιακά προκρίνει την υπέρβαση των έµφυλων γνωρισµάτων από τις ποιήτριες και προτρέπει το φιλοσοφικό στοχασµό που προσιδιάζει στην αντρική λογική, η ευαισθησία και τρυφερότητα των ποιητριών αποτελούν ζητούµενο των κριτικών. Έτσι, ενώ η Μυρτιώτισσα προβάλλοντας έντονα τα γνωστά γυναικεία γνωρίσµατα στην ποίησή της, εµπλουτίζοντάς τα µε τον προφανή ερωτισµό και εισάγοντας την κατηγορία της σεξουαλικότητας, θεωρείται κορυφαία ποιήτρια το 1919 και κυρίως το 1925, στα 1931 και 1932 η αρνητική εκτίµηση των κριτικών για τη συλλογή της Μελισσάνθης αιτιολογείται από την έλλειψη λυρισµού, συγκίνησης, συναισθηµατισµού και αυθορµησίας. Αποκαλύπτεται έτσι ακόµη µια ασυνέχεια αναφορικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης της ποίησης που γράφουν οι γυναίκες.[16]

kyrion 10

Μήπως οι ποιήτριες προβάλλοντας όσα η κριτική αποδίδει στην ποίησή τους, τα καθιστούν µέρος του ίδιου του υποκειµένου τους και του τρόπου του; Μεταστρέφουν δηλαδή αυτά τα έµφυλα γνωρίσµατα (ευαισθησία κλπ) από αποδείξεις κατωτερότητας και εργαλεία αποκλεισµού σε θετικά στοιχεία επανασηµαίνοντας καταφατικά την ποίησή τους αλλά και καλλιεργώντας τη διαφορά ως αποδοµητική στρατηγική; Το σχήµα αυτό είναι θεωρητικά βάσιµο αν επικαλεστούµε τον Φουκώ «ο Λόγος µπορεί να είναι ταυτόχρονα όργανο κι αποτέλεσµα της εξουσίας, αλλά και εµπόδιο, αντιστήριγµα, σηµείο αντίστασης και ξεκίνηµα για µιαν αντίθετη στρατηγική»[17] και ότι «δεν υπάρχει σχέση εξουσίας χωρίς αντίσταση, χωρίς υπεκφυγή ή διαφυγή, χωρίς ενδεχόµενη αντιστροφή».[18] Μπορούµε να ερµηνεύσουµε την παραπάνω στάση των ποιητριών µε το σκεπτικό ότι οι δοµές εξουσίας παράγουν τα υποκείµενα τα οποία κατόπιν φέρονται να τα αναπαριστούν και τα υποκείµενα αυτά διέπονται εντέλει από τις δοµές που τα παράγουν καθώς υπάγονται σε αυτές. Στο λογοτεχνικό πεδίο οι όροι ρύθµισης, περιορισµού και αποκλεισµού που επιβάλλονται γίνονται αποδεκτοί και στοιχείο της υποκειµενικότητας των ίδιων των ποιητριών.[19]

Ταυτόχρονα, η γυναικεία ποίηση, ως περιφερειακό τµήµα της λογοτεχνίας, µακράν του κανόνα, και ως µη αναγνωρισµένος λόγος, εµπεριέχει την υπονόµευση. Ποιος όµως είναι ο βαθµός προθετικότητας των ποιητριών σχετικά µε τις αποδοµητικές στρατηγικές; Πόσο η αµφισβήτηση αυτού του είδους µε κειµενικές στρατηγικές γίνεται αντιληπτή και πώς προσλαµβάνεται στον ορίζοντα προσδοκιών των αναγνωστών της εποχής; Οι ποιήτριες πάντως τονίζοντας τις ιδιότητες που η κριτική προσδίδει στα έργα τους ενισχύουν αντί να µειώνουν τη σχάση από την ηγεµονική ποίηση και αποµακρύνονται από τον κανόνα.

kyrion 11

Αποδεχόµενες και καλλιεργώντας τη διαφορετικότητά τους οι ποιήτριες προσδοκούν την θετική πρόσληψη του έργου τους. Όταν εντέλει η κριτική αρχίζει να εκτιµά έργα γυναικών, χωρίς όµως να έχει εκτοπίσει τα έµφυλα γνωρίσµατα που τους αποδίδει, πρωτίστως η Πολυδούρη και η Μυρτιώτισσα κατορθώνουν να αλώσουν τον κανόνα[20] και ακόµη η Ρίτα Μπούµη-Παππά, η Αιµιλία Δάφνη, η Μελισσάνθη, η Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη και άλλα ονόµατα που µεταστρέφουν σε παρουσία την απουσία η οποία εν γένει χαρακτηρίζει το γυναικείο φύλο. Βέβαια, αυτό οφείλεται και στη συνολική µεταβολή των κοινωνικών όρων και των συνειδήσεων εντός των οποίων το φεµινιστικό κίνηµα αποκτά διαστάσεις, µετά από τη µακρά πορεία από την Σαπφώ Λεοντιάδα, την «ήπια χειραφεσία» της Καλλιρόης Παρρέν έως τις µεσοπολεµικές δικεδικήσεις για την ψήφο και την νοµοθετηµένη ισότητα. Ας σηµειώσουµε επίσης ότι το φύλο δεν συγκροτείται µε σταθερότητα µέσα σε ένα αδιατάρακτο ιστορικά συνεχές αλλά διασταυρώνεται και µε άλλες ταυτοτικές εκφορές (π.χ. τάξη: κατηγορία σηµαντική για τις ποιήτριες του 19ου αλλά και 20ού αι. όπως η εθνική ταυτότητα και η σεξουαλικότητα).

kyrion 12

Αναλογικά µε τα παραπάνω, η αναφορά των λογοτέχνιδων στις ιστορίες της λογοτεχνίας βρίσκεται στην δικαιοδοσία των αντρών που τις συγγράφουν και µε τις πρακτικές τους επικυρώνουν θεσµικά την αντίληψη περί της λογοτεχνίας που γράφουν οι γυναίκες ως περιφερειακής ή/και «χαµηλής». Επιβεβαιώνεται έτσι η ύπαρξη πρακτικών νοµιµοποίησης και αποκλεισµού, πρακτικές οι οποίες φυσικοποιούνται έτσι ώστε να φαίνεται ότι τα υποκείµενα απλώς αναπαρίστανται ως έχουν. Υπό το πρίσµα αυτό εγκαθιδρύθηκε η αντίληψη ότι οι ποιήτριες ελάχιστα συνέβαλαν στην εξελικτική ιστορία της ποίησης. Την ηγεµονική αυτή αντίληψη παρουσιάζει η Έ. Σταυροπούλου καθώς καταγράφει τις γυναικείες παρουσίες σε επτά συν µια σχολική ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας.[21]

Για την περίοδο και το είδος που µας αφορά εδώ, αριθµούµε δεκαπέντε ονόµατα, όλα του 20ού αι., από τις αρχές έως το 1930. Το «επιχείρηµα εκ της σιωπής» υφίσταται απαλείφοντας τη γυναικεία λογοτεχνική παραγωγή από τον 19ο αι., µε µόνες αναφορές στην Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου και την Ευανθία Καΐρη. Κυρίαρχο όνοµα αυτό της Πολυδούρη –και στις οκτώ ιστορίες- ενώ ακολουθούν σε πέντε η Μυρτιώτισσα και η Μελισσάνθη και η Γαλ. Καζαντζάκη και σε τέσσερις η Ρ. Μπούµη-Παππά και η Αιµιλία Δάφνη. Βέβαια ιδιαίτερη σηµασία έχουν τα ποιοτικά στοιχεία, οι εκτιµήσεις των ιστορικών για τις ποιήτριες αυτές. Η Χρ. Ντουνιά, µεταξύ άλλων λόγων, σχολιάζει την επιλογή αυτή της έντονης παρουσίας της Πολυδούρη στις ιστορίες ως αναγκαιότητα εκπροσώπησης και των γυναικών στον κανόνα, ένα είδος ενοχής, θα έλεγα, έναντι τόσο της ποιήτριας όσο και όλων των ποιητριών.[22]

kyrion 13

Θα µπορούσε να θεωρηθεί µια µορφή ασυνέχειας το ότι ούτε άντρες ούτε γυναίκες µελετητές/τριες ανέλαβαν τη σύνταξη µιας ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας που θα αποκαθιστούσε την µεγάλη ασυνέχεια της παράλειψης γυναικών δηµιουργών. Απαντήσεις σε αυτή την έλλειψη υπάρχουν πολλές και ορισµένες αφορούν τόσο στη γενική στάση έναντι των γυναικών δηµιουργών όσο και στο ίδιο το έργο τους, που σεσηµασµένο ως «έλασσον», αυτοδίκαια αποκλείεται από την αναφορά. Η ανάγκη όµως σφαιρικής εικόνας του λογοτεχνικού πεδίου και αποκατάστασης µιας συνέχειας καθώς και η σύγχρονη τάση προς τους ελάσσονες δηµιουργούς µετέστρεψε το ενδιαφέρον της έρευνας.

Παράλληλα, παραδείγµατα συσπειρώσεων, κοινωνικών δικτύων λογοτέχνιδων µπορούν να εντοπιστούν αλλά παραµένει ως ερώτηµα η επίγνωση της σηµασίας τους, η στοχοθεσία τους και κυρίως ο βαθµός συνειδητότητας που διακρίνει τα µέλη. Ένα δείγµα στοιχειοθετούν οι γυναίκες που σχεδόν συστηµατικά δηµοσιεύουν στην Εφηµερίδα των Κυριών της Παρρέν.[23]

Για να περιοριστώ στις ποιήτριες που µε αφορούν, η Μαρίκα Πίπιζα, η Κρυσταλλία Χρυσοβέργη, η Μαρίκα Φιλιππίδου και η Φλωρεντία Φουντουκλή είναι µόνιµες σχεδόν συνεργάτριες της εφηµερίδας. Ορισµένες από αυτές ασκούν και το ίδιο επάγγελµα-δασκάλες- µήπως συνιστούν πυρήνα, ένα είδος δικτύου, µε επίγνωση της «γυναικείας φυλής» κατά την Σαπφώ Λεοντιάδα;[24] Φαίνεται πάντως ότι υπήρξε συνειδητοποιηµένη έκφραση και στόχευση στις αµφισβητήσεις και τις επιδιώξεις της ιδιαίτερης οµάδας που αποτελούσαν τόσο οι γυναίκες που δηµοσίευαν όσο και οι αναγνώστριες στις οποίες απευθύνονταν το έντυπο της Παρρέν, σε βαθµό υψηλότερο απ΄ ό,τι στα παλαιότερα γυναικεία έντυπα, όπως η Ευρυδίκη.

kyrion 14

Παρά τις διαφορές, η κοινή στόχευση όλων είναι η εκπαίδευση και η αναβάθµιση του ρόλου της γυναίκας στη δηµόσια σφαίρα. Ειδικά στην ποίηση, η αίσθηση των ποιητριών για µια κοινή, παράλληλη πορεία παρέχεται κυρίως από κριτικά σηµειώµατα και άλλα κείµενα στον τύπο. Αν και δεν υπάρχουν πυκνά δείγµατα αναγνώρισης προµητόρων ποιητριών, ανιχνεύονται κείµενα που µαρτυρούν µια σχέση αναγνώρισης µεταξύ οµοτέχνων, θα τολµούσα να πω µια αίσθηση συγκρότησης µιας υποκουλτούρας. Αφιερωµατικά ποιήµατα και κείµενα υπάρχουν κατά κύριο λόγο στην Εφηµερίδα των Κυριών, γεγονός που αποδεικνύει και τη σηµασία του εντύπου αυτού ως κεντρικού στην διαµόρφωση τόσο της ατοµικής όσο και της συλλογικής ταυτότητας των ποιητριών, όσο αυτό ήταν δυνατόν. Όσο κι αν τέτοια κείµενα αποτελούν τυπικά δείγµατα ευγένειας, µήπως προδίδουν µια αίσθηση «κύκλου» ποιητριών που δρουν δηµόσια έχοντας κοινή συνείδηση φύλου και τέχνης και λειτουργούν παράλληλα µε την κυρίαρχη ποίηση των αντρών, όσο κι αν έτσι ενισχύεται η έννοια του διαφορετικού πεδίου; Αυτό το ερώτηµα ενισχύει την αναγκαιότητα µελέτης, όπου αυτό είναι εφικτό, των ιδιωτικών εγγράφων των ποιητριών. Το 1888 στην Εφηµερίδα των Κυριών η Μαρία Δέδε δηµοσιεύει το ποίηµά της «Το λυπηµένο αηδόνι» το οποίο σηµειώνει ότι «αφιερούται στην Μαριέττα Μπέτσου», µια από τις σηµαντικότερες ποιήτριες του 19ου αι. µε δύο ποιητικές συλλογές και λίγες σχετικά δηµοσιεύσεις (13 ποιήµατα µεταξύ των ετών 1885-1889).[25] Το 1894 η Σωτηρία Αλιµπέρτη δηµοσιεύει άρθρο για µια ξεχασµένη ποιήτρια, την Άννα Φιλαδελφέως, αγγίζοντας την υπερβολή µάλιστα καθώς την εξισώνει µε την αρχαία Ήριννα.[26] Το 1895, όπως ήδη προανέφερα, η Εφηµερίς των Κυριών περιλαµβάνει αφιέρωµα στην Φ. Οικονοµίδου, τη σηµαντική ποιήτρια στης οποίας την ποίηση αρθρώνεται ρητά έµφυλος λόγος.[27] Το 1900, στο ίδιο έντυπο, περιέχεται άρθρο (προφανώς της Παρρέν) µε τον εµφατικό τίτλο «Δύο µεγάλαι νεκραί. Σαπφώ Λεοντιάς Ελένη Αλταµούρα». Πρόκειται όντως για εµβληµατικές γυναικείες µορφές που έµπρακτα επέδειξαν την φεµινιστική τους συνείδηση.[28]

kyrion 15

Το ίδιο έτος η Βοσπορίς δηµοσιεύει ποίηµα της παλαιότερης ποιήτριας Ε. Σαµαρτζίδου αναγνωρίζοντας σε αυτήν µια σηµαντική προµήτορα.[29] Το 1900 η Μ. Φιλιππίδου στο περιοδικό της Νέος Παρθενών αφιερώνει ποίηµά της στη σύγχρονη χρονικά αλλά ηλικιακά νεώτερη Ειρήνη Ζαβιτσιάνου.[30]

Η πύκνωση των δηµοσιευµένων κειµένων γυναικών προς το τέλος του αιώνα οδηγεί στην αίσθηση της κοινότητας των γυναικών, στην ύπαρξη ενός δικτύου, θα έλεγα, ποιητριών που αλληλοαναγνωρίζονται. Η Εφηµερίς των Κυριών µε τη µακρόχρονη παρουσία της αποτελεί ένα είδος ιστορίας, µια πρώτη εικόνα της γυναικείας ποιητικής παράδοσης καθώς οι συνεργάτιδές της καλύπτουν ένα χρονικό φάσµα από την παλαιότερη Σαπφώ Λεοντιάδα έως τη νεώτερη Μυρτιώτισσα.

kyrion 16

Όµοια, στον 20ό αι. ένα παράδειγµα διαπλεκόµενων κοινωνικών δικτύων αποτελεί ο κύκλος γύρω από την Πολυδούρη στον οποίον συµµετείχαν η Μυρτιώτισσα, η Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, η Γαλάτεια Καζαντζάκη κ.ά..[31] Στην περίπτωση αυτή ο συνεκτικός ιστός της «παρέας» δεν είναι µόνον η τέχνη αλλά και η τραγική ζωή της Πολυδούρη, κυρίως η ασθένειά της και οι κοινωνικές προεκτάσεις αυτής, και η σχέση της µε τον Καρυωτάκη, η ταύτιση δηλαδή ζωής και τέχνης.[32] Αυτό το δίκτυο περί την Πολυδούρη στηρίζεται, σε µεγάλο βαθµό, στην κοινή φεµινιστική συνείδηση της ίδιας και των πέριξ της γυναικών. Ας σηµειώσουµε ότι η ποιήτρια υποστηρίζεται από το περιοδικό Ελληνίς της σοσιαλίστριας-φεµινίστριας Γαϊτάνου-Γιαννιού και το περιοδικό Ο Αγώνας της Γυναίκας.[33] Η υποστήριξη µάλιστα σε αυτή την εφηµερίδα, στο οικείο άρθρο, συνοδεύεται και από θετικές αλλά στερεοτυπικές αναφορές στο έργο της Πολυδούρη.[34]

Είναι σαφές πάντως ότι η κύρια αιτία της θετικής στάσης του περιοδικού είναι ο δεδηλωµένος, και σε κείµενα αλλά και στη ζωή, φεµινισµός της ποιήτριας, η οποία κινείται σε πολλαπλά αστικά κοινωνικά δίκτυα, ενδεικτικά των νέων ηθών των αρχών του αιώνα. Συνιστώσα λοιπόν αυτής της συσπείρωσης γυναικών αποτελεί σε µεγάλο βαθµό η φεµινιστική συνείδηση.

kyrion 17

Ωστόσο το ερώτηµα που τέθηκε παραπάνω ισχύει ακόµη: στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αι. ο φεµινισµός εµφανίζεται πιο οργανωµένος και διεκδικητικός. Η παρουσία των ποιητριών δεν αποτελεί πλέον κατακριτέα εξαίρεση. Οι ίδιες οι ποιήτριες συνδέονται ως οµότεχνες στο παρόν και κυρίως µε το ποιητικό παρελθόν τους, (ανα)γνωρίζοντας την ενός αιώνα γυναικεία ποίηση; Έχοντας ως προγόνους το Σολωµό και τον Κάλβο, γνωρίζοντας τον Παράσχο και τον Παπαρηγόπουλο, συνυπάρχοντας µε τον Παλαµά και το Σικελιανό έχουν διαβάσει Λεοντιάδα, Οικονοµίδου και Μπέτσου, αναλογίζονται τα γυναικεία σύγχρονα ποιητικά µεγέθη, τη σχέση τους µε τον ηγεµονικό κανόνα και τη θέση τους σε αυτόν;

Θετικές εκτιµήσεις για ορισµένες ποιήτριες δηµιουργούν ερωτήµατα για το βαθµό συµβολής της σχέσης τους µε κάποιον αναγνωρισµένο ποιητή στην ανάδειξή τους: η Γαλάτεια µε τον Νίκο Καζαντζάκη, η Πολυδούρη µε τον Καρυωτάκη, η Λάµαρη µε τον Μαρτζώκη και η Μυρτιώτισσα µε τον Μαβίλη (και τον Παλαµά). Μια τέτοια θεώρηση, αν και προβάλλει το θεµατικό και ειδολογικό διάλογο που αναπτύσσεται µεταξύ των ζευγών αυτών, συντηρεί τον ηγεµονικό λόγο περί εξάρτησης της γυναίκας-δηµιουργού από µια αντρική πηγή την οποία, ως είδος προγόνου, οφείλει να ακολουθήσει (ή να σκοτώσει;). Βέβαια, οι ειδολογικές, κυρίως, στρατηγικές που χρησιµοποίησαν οι ποιήτριες αυτές για να αντιπαρατεθούν µε την ποίηση των αντρών εγείρει το ερώτηµα του βαθµού προθετικότητας και αναγνωρισιµότητας εντός του ορίζοντα προσδοκιών των αναγνωστών της εποχής.[35]

kyrion 18

Παράλληλα, η οπτική αυτή της ανάδειξης λόγω σχέσης µε καταξιωµένο ποιητή, προτείνει τη συνοµιλία κειµένων γραµµένων από γυναίκες ως είδος αποδόµησης και αντίστασης στην ποίηση που γράφουν οι άντρες. Αν και ο χρόνος απέδειξε τη λογοτεχνική αυταξία των ποιητριών αυτών, εντούτοις η σύγκριση µε τους άντρες οµότεχνούς τους µε των οποίων το όνοµα συνδέθηκαν οι ποιήτριες, αποβαίνει συχνά εις βάρος τους.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις τροφοδοτούν τα ερωτήµατα που τέθηκαν και στα οποία η ερευνητική µου εργασία επιχειρεί να απαντήσει. Πρόκειται για µια εργασία σε εξέλιξη µε έρευνα σε περιοδικά και αυτοτελείς εκδόσεις που επιδιώκει να προσθέσει στις ήδη υπάρχουσες νέα στοιχεία και να καλύψει το κενό των περίπου είκοσι ετών στο τέλος του 19ου αι, έτσι ώστε να ανασυντεθεί η ενός αιώνα παράδοση της ποίησης των γυναικών.

∗ Δρ. νεοελληνικής φιλολογίας ΕΚΠΑ, υποψ. δρ. ΑΣΚΤ.

Σημειώσεις

[1] (Butler 2009, 25- 30)

[2] (Ξενόπουλος, 387)

[3] (Παρρέν, 2)

[4] (Παλαµάς 1972, 100-117)

[5] (Butler 2009, 25-27)

[6] Η έννοια φεµινισµός βέβαια ας αναγνωστεί εντός του χρονικού πλαισίου της εποχής ως «χειραφεσία», «χειραφέτηση» κλπ µε ό,τι σήµαιναν οι όροι στο διάστηµα εκείνο.

[7] (Βαρίκα 2007, 211)

[8] (Ντενίση 2004, 127-137)

[9] (Ντενίση 2014, 15-32). Επίσης για το πρόγραµµα στο οποίο αναφέροµαι: (Ντενίση 2008, 29-68).

[10] (Ριζάκη 2007, 172-186)

[11] Οι λόγοι για τους οποίους επιλέγω την ποίηση είναι πολλοί και δεν µπορούν να εκτεθούν εδώ.

[12] (Παρρέν 1895, 1)

[13] Οι γυναίκες δεν διαφοροποιούνται στην κριτική τους. Μόνο παράδειγµα διαφοράς η κριτική της Αιµιλίας Καραβία το 1928 που θεωρεί το γυναικείο ύφος εµπρόθετη επιλογή και στρατηγική υπονόµευσης. (Καραβία 1928, 620-21)

[14] (Παλαµάς 1972, 114)

[15] Για την πρόσληψη γυναικείων έργων από την κριτική στο 19ο και 20ό αι. βλ. γενικά (Βασιλειάδης, 2006), (Νικολοπούλου 2008, 163-204), (Ρούσσου 2014, 787-798).

[16] (Νικολοπούλου 2008, 200-1)

[17] (Φουκώ 1978, 125)

[18] (Φουκό 1991, 98-99)

[19] (Νικολοπούλου 2008, 167-173) και (Ψαρρά 1999, 423)

[20] Ακόµη και αυτή η άλωση είναι σχετική όπως δείχνει η Χρ. Ντουνιά (Ντουνιά 2014, 313-327)

[21] (Σταυροπούλου 2012, 481-502). Πρόκειται για ποιήτριες που κυρίως δηµοσιεύουν και εκδίδουν στο τέλος της δεκαετίας του ’20 και στη δεκαετία του ’30.

[22] (Ντουνιά 2014, 313)

[23] (Κάννερ 2012, 275)

[24] (Βαρίκα 2007, 82)

[25] (Δέδε, 5)

[26] (Αλιµπέρτη, 2)

[27] (Παρρέν, 1)

[28] (Παρρέν(;) 1)

[29] ( Σαµαρτζίδου 1900, 361)

[30] (Φιλιππίδου 1900, 8)

[31] (Ντουνιά 2014, 300, 308-312)

[32] (Ντουνιά 2014, 324-327)

[33] (Ντουνιά 2014, 322-327)

[34] «Κι ο «Αγώνας» κάνει έκκληση στις γυναίκες που η ψυχή τους πιο εύκολα µπορεί να συµπονέσει...» και αλλού: «...µια εργάτρια του πνεύµατος, µια ποιήτρια µε αληθινό ταλέντο που το αναγνωρίζουν και οι πιο δύσκολοι από τους κριτικούς µας ...». Για τη συλλογή της αναφέρεται ότι χαρακτηρίζεται από «...βαθειές ποιητικές συγκινήσεις». (Ντουνιά 2014, 309)

[35] (Αθανασοπούλου, 91-118)

Βιβλιογραφία

Αθανασοπούλου, Μαρία: «“Ισότητα στη διαφορά”: Γυναικεία ποίηση στις αρχές του 20ού αιώνα», Κονδυλοφόρος 2 (2002): 91-118.

Αλιµπέρτη, Σωτηρία: «Μια άγνωστος. Άννα Φιλαδελφέως», Εφηµερίς των Κυριών 337 (1894): 2.

Βαρίκα, Ελένη: Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907. Αθήνα Κατάρτι 2007

Βασιλειάδης, Βασίλης: Η ιδεολογία της λογοτεχνικής κριτικής του µεσοπολέµου για τη «γυναικεία» και την «ανδρική» λογοτεχνία, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή ΑΠΘ: 2006.

Butler, Judith: Αναταραχή φύλου. Ο φεµινισµός και η ανατροπή της ταυτότητας, µτφρ. Γ. Καράµπελας, επιµ. κειµένου: Χρ. Σπυροπούλου. Αθήνα Αλεξάνδρεια 2009.

Δέδε, Μαρία: «Το λυπηµένο αηδόνι». Εφηµερίς των Κυριών 70 (1888): 5.

Κάννερ, Έφη: Έµφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την οθωµανική αυτοκρατορία στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο κόσµος µιας ελληνίδας δασκάλας. Αθήνα εκδόσεις Παπαζήση 2012.

Καραβία, Αιµιλία: «Η Σίγκριντ Ούνδσετ». Ελληνικά Γράµµατα 36 (1928): 620-21.

Νικολοπούλου, Μαρία: «Η πρόσληψη της γυναικείας λογοτεχνικής παραγωγής στα περιοδικά λόγου και τέχνης (1900-1940)» στο Σ. Ντενίση (επιµ.) Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά Λόγου και Τέχνης (1900-1940). Πρακτικά Ηµερίδας. Αθήνα Gutenberg 2008: 163-204.

Ντενίση, Σοφία: «Το κενός (;) της γυναικείας πνευµατικής δηµιουργίας 1780-1880: Απουσία ή άγνοια;» στο Μνήµη Άλκη Αγγέλου: Τα άφθονα σχήµατα του παρελθόντος: Ζητήσεις της πολιτισµικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Πρακτικά Ι΄ Επιστηµονικής Συνάντησης ΜΝΕΣ. Θεσσαλονίκη University Studio Press: 127-137.

Ντενίση, Σοφία: «Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά Λόγου και Τέχνης (1900-1940: Πλαίσιο-αναζητήσεις-στόχοι-προβληµατισµοί ενός ερευνητικού προγράµµατος» στο Σ. Ντενίση (επιµ)., Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα περιοδικά Λόγου και Τέχνης (1900-1940). Πρακτικά Ηµερίδας. Αθήνα: Gutenberg, 2008: 29-68.

Ντενίση, Σοφία: Ανιχνεύοντας την «αόρατη» γραφή. Γυναίκες και γραφή στα χρόνια του ελληνικού Διαφωτισµού-Ροµαντισµού. Αθήνα Νεφέλη 2014.

Ντουνιά, Χριστίνα: «Επίµετρο» στο Χριστίνα Ντουνιά (επιµ.) Μαρία Πολυδούρη, Τα ποιήµατα. Αθήνα Εστία, 2014: 297-375.

Ξενόπουλος, Γρηγ. Δ: «Πρόλογος στο βιβλίο της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου Δεσµίς διηγηµάτων». Νέα Εστία 145/1711 (1899): 387.

Παλαµάς, Κωστής: «Συγγραφείς και βιβλία. Βιργινίας Ευαγγελίδου, "Έπεα πτερόεντα”», Άπαντα, τ. 15. Γκοβόστης: 100-117.

Παρρέν, Καλλιρόη: «Εισαγωγικό σηµείωµα. Σύγχρονοι Έλληνες ποιηταί», µτφρ. από τα γαλλικά Ευφρ. Κετσέα. Εφηµερίς των Κυριών 339 (1894): 2.

Παρρέν, Καλλιρόη: «Φωτεινή Οικονοµίδου». Εφηµερίς των Κυριών 402 (1895): 1.

Παρρέν, Καλλιρόη: «Δύο µεγάλαι νεκραί». Εφηµερίς των Κυριών 613 (1900):1.

Ριζάκη, Ειρήνη: Οι «γράφουσες» Ελληνίδες. Σηµειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19ου αι. Αθήνα Κατάρτι 2007.

Ρούσσου, Βαρβάρα: « “Κριτική κι ευαισθησία”: όροι και παραδείγµατα κριτικής θεώρησης της γυναικείας ποίησης του 19ου αι.» στο Νεοελληνική Λογοτεχνία και Κριτική από τον Διαφωτισµό µέχρι σήµερα. Πρακτικά ΙΓ’ Επιστηµονικής Συνάντησης Νεοελληνικού τοµέα ΑΠΘ. Μνήµη Π. Μουλλά. Αθήνα Εκδόσεις Σοκόλη-Κουλεδάκη 2014: 787-798.

Σαµαρτζίδου, Ευφροσύνη: «Το µύχιον άλγος», Βοσπορίς 39 (1900): 361.

Σταυροπούλου, Έρη: «Η παρουσία των γυναικών συγγραφέων στις ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας» στο Αγγ. Καστρινάκη, κ.ά. (επιµ.), Για µια ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης, θέµατα και ρεύµατα. Πρακτικά συνεδρίου στη µνήµη του Αλέξανδρου Αργυρίου. Ηράκλειο ΠΕΚ 2012: 481-502.

Φιλιππίδου, Μαρίκα: « Τη φίλη δεσποινίδι Ειρήνη Ζαβιτσιάνου». Νέος Παρθενών 13 (1900): 8.

Φουκώ, Μισέλ: Ιστορία της σεξουαλικότητας. 1 Η δίψα της γνώσης. Μτφρ. Γκλόρυ Ροζάκη. Αθήνα εκδόσεις Ράππα 1978.

Φουκό, Μισέλ: Μικροφυσική της εξουσίας. Μτφρ. Λ. Τρουλινού. Αθήνα ύψιλον 1991.

Ψαρρά, Αγγέλικα: «Το µυθιστόρηµα της χειραφέτησης ή η «συνετή» ουτοπία της Καλλιρόης Παρρέν» στο Καλλιρόη Παρρέν, Η Χειραφετηµένη. Αθήνα Εκάτη 1999: 423.

Πηγή: http://www.eens.org/

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΟΓΟΣ

ΥΓΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ